Sursa: www.youtube.comTITLUL PROIECTULUI

Castelul cristalelor de sare


Scopul proiectului
Dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a creativităţii antreprenoriale ale elevilor prin corelarea şi imbinarea competenţelor matematice şi a competenţelor de bază în ştiinţe şi educaţie tehnologică cu aplicabilitate în realizarea proiectului “Castelul cristalelor de sare”.
Obiectivele proiectului
O1. Să realizeze un studiu referitor la influenţa salinităţii asupra organismelor;O2. Să realizeze macheta “ Salina Turda”, identificând, formulând şi soluţionând probleme utilizând competenţe de matematică, fizică, chimie şi educaţie tehnologică;
O3. Să aplice competenţe T.I.C. pentru promovarea proiectului ;
O4. Să comunice rezultatele unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică;
O5. Să se promoveze zona turistică
Durata proiectului: 1.02.2011 – 23.05.2011
Grupul tintă:
- 10 cadrele didactice din comisia de matematică, ştiinţe şi educaţie tehnologică
- 12 elevi din clasele a VI-a şi a VII-a cu rezultate deosebite la invăţătură şi concursuri şcolare şi cu disponibilitate pentru activitate extraşcolară

ACTIVITATI:

A1. Realizarea unui studiu referitor la influenţa salinităţii asupra organismelor


A1.1. Documentarea prin vizitarea Salinei Turda
A1.2. Sondaj de opinie referitor la influenţa mediului salin asupra sănătăţii
A1.3. Interpretarea rezultatelor sondajului
A1.4. Determinarea concentraţiei de săruri în apa lacului din salină
A1.5. Prezentarea rezultatelor investigaţiilor realizate.

A2. Realizarea machetei “ Salina Turda”, identificând, formulând şi soluţionând probleme prin utilizarea competenţelor de matematică, fizică, chimie şi educaţie tehnologică dobândite


A2.1 Colectarea de date şi materiale audio, foto, video referitoare la Salina Turda;
A2.2. Colectarea de date tehnice necesare pentru realizarea machetei;
A2.3. Stabilirea dimensiunilor de executare a machetei;
A2.4. Realizarea schiţei Salinei;
A2.5. Realizarea scheletului machetei ce va reprezenta “Salina Turda”
A2.6. Studierea pieţei pentru achiziţionarea materialelor necesare;
A2.7. Executarea componentelor machetei;
A2.8. Ansamblarea componentelor;
A2.9. Testarea funcţionalităţii componentelor machetei;
A2.10. Finisarea machetei.


A3. Aplicarea competenţelor T.I.C. pentru promovarea proiectului:A3.1. Deschiderea paginii WIKI a proiectului
A3.2. Realizarea graficelor pentru prezentarea rezultatului sondajului de opinie
A3.3. Realizarea prezentării Power Point a proiectului
A3.4. Editarea revistei proiectului


A4. Comunicarea rezultatelor unui demers de investigare folosind terminologia ştiinţifică:A4.1. Prezentarea rezultatelor proiectului în Revista proiectului ;
A4.2. Prezentarea cercetării influenţei salinităţii asupra organismelor;
A4.3. Prezentarea demersului pentru realizarea machetei în prezentarea pps a proiectului.


A5. Promovarea zonei turistice a municipiului Turda:


A5.1. Realizarea paginii WIKI;
A5.2. Participarea la competiţia MaST.